RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋
  • 将图片加载到图库查看器,RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋

RED VALENTINO 华伦天奴 Gram Run Ultra 黑色高帮运动鞋

常规价格
¥3,600.00
价格
¥3,600.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级   A
尺寸 女士 36
材质 针织面料
颜色 黒色/白色
附属品 箱 保存袋
■商品状态
外部 良好
内部 良好