LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram
 • 将图片加载到图库查看器,LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram

LOUIS VUITTON 路易威登手提包 Speedy Bandolier 30 Monogram

常规价格
¥9,990.00
价格
¥9,990.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级  A
尺寸 約 W30cm×H21cm×D17cm
包带尺寸 約108cm~約120cm
材质 涂层帆布
颜色 棕色
附属品
■商品状态
外部
皮革部分有变色和皱纹
手柄上有变色和划痕
内部 良好