HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包

HERMES爱马仕 Birkin 25 女士手提包

常规价格
¥112,800.00
价格
¥112,800.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级   A
尺寸 约 W25cm×H21cm×D14cm
包带尺寸 约 26cm
材质 牛皮
颜色 绿松石蓝色
附属品 箱 保存袋2个(大小)
■商品状态
外部 状态很好
有点划痕
内部 很好