HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包

HERMES 爱马仕 Birkin 35 Blue Indigo Togo 手提包

常规价格
¥75,180.00
价格
¥75,180.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级  A
尺寸 约 W35cm×H28cm×D18cm
材质 牛皮
颜色 海军蓝
附属品 保存袋 Clochette 钥匙 箱
■商品状态
外部 整体稍有褶皱感
边角有划痕
内部 有点污渍和印记