HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware
  • 将图片加载到图库查看器,HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware

HERMES 爱马仕 Birkin 30 Togo Blue Jelly Silver Hardware

常规价格
¥116,400.00
价格
¥116,400.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级   A
尺寸 约 W30cm×H23cm×D15cm
材质 牛皮
颜色 蓝色
附属品 保存袋 Clochette钥匙
■商品状态
外部 底部少许划痕
内部 状态非常好