GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包
  • 将图片加载到图库查看器,GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包

GUCCI 古琦 GG Marmont 帆布皮革 单肩包

常规价格
¥5,580.00
价格
¥5,580.00
常规价格
¥6,880.00
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级   B
尺寸 约 W25cm×H16cm×D7cm
包带尺寸 约 128cm
材质 帆布皮革 
颜色 米色/黑色
附属品
■商品状态
外部 少许划痕
内部 稍有使用感