BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包

BALENCIAGA 巴黎世家 Navy Kabas 手提包

常规价格
¥7,250.00
价格
¥7,250.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级  A
尺寸 约 W24.5cm×H19.5cm×D7cm
材质 帆布/小牛皮
颜色 自然色/黑色
附属品 保存袋
■商品状态
外部 整体良好
底部稍有划痕 
内部 良好