BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包
 • 将图片加载到图库查看器,BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包

BALENCIAGA 巴黎世家 Cover 2way 手提包

常规价格
¥5,500.00
价格
¥5,500.00
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

等级  A
尺寸 约 W24cm×H19cm×D6.5cm
材质 小羊皮
颜色 黒色
附属品
■商品状态
外部 整体有使用感
边角有磨损
内部 很好